תפריט ראשי

טפסים להורדה

תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה (200)

התביעה מיועדת למי שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע, והוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה. לאחר הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, יוזמן הנפגע לוועדה רפואית, שתקבע אם נותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה ואת דרגת הנכות.

תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה (211)

טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה מיועד לעובד שכיר ולעובד עצמאי, שנפגעו בעבודה כתוצאה מתאונת עבודה . הטופס מיועד גם למתנדב שנפגע במהלך פעולת ההתנדבות.

בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות כללית (7842)

בקשה להודעה על שינוי/החמרה במצב הרפואי.

בל/202

תביעה להכרה במחלת מקצוע או ליקוי רפואי כתוצאה מתנאי עבודה.

בל/228

תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 (החמרה במצב) נכות מעבודה

תביעה לקצבת נכות כללית ובקשה להענקה מטעמי צדק (7801)

הטופס מיועד למי שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבדו את כושרם להשתכר, או שכושרם להשתכר הצטמצם ב-50%.

 

בקשה לבדיקה מחדש עקב החמרת מצב של מקבל קצבת נכות (7842)

מבוטח המבקש להודיע על שינוי/החמרה במצבו הרפואי.

בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים

תביעה לגמלה לילד נכה (7821)

הטופס מיועד להורה לילד נכה, שמעוניין להגיש תביעה לגמלת נכות עבור ילדו.