תפריט ראשי

כתבות ומאמרים » ביטוחים תאונות אישיות ואובדן כושר עבודה » חברת הביטוח דחתה את תביעתכם? המשיכו להיאבק

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם? המשיכו להיאבק

אין ספק כי אזרח הרוצה להגן על עצמו מפני מצב שלאחר אסון, אל לו להסתמך על חוק הבריאות הממלכתי אלא עליו לדאוג ולבטח את עצמו בביטוח חיים, בביטוח בריאות פרטי, להפריש באופן שוטף לגיל הפנסיה ובביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

 

אולם, ברגע האמת, מבוטח אשר רכש פוליסה ממיטב כספו, יגלה לרוב כי הוא נכנס למסע מפרך ומתיש שבמהלכו חברת הביטוח תהפוך כל אבן כדי להוציא אותו שקרן ומתחזה ולא לשלם לו את הכספי המגיעים לו.

 

במקרים כאלו שבהם קורה הנורא מכול וחברת הביטוח מתנערת מאחריותה לשלם בטענות שונות ומשונות, חייב הנפגע לדעת כי גורלו לא נחרץ עם קבלת מכתב הדחייה מחברת הביטוח, ועליו להמשיך ולהיאבק בדחייה לשם מימוש זכויותיו.

 

במציאות שבה חברות הביטוח מתנערות באופן שיטתי מאחריות כלפי המבוטחים, חשוב כי המבוטח יכין עצמו למאבק מסוג זה ויתנהל בחוכמה.

 

כך תכינו את עצמכם למאבק מול חברות הביטוח:

• חשוב מאוד לבדוק את תנאי הפוליסה לפני שאתם רוכשים אותה.

• אסור להסתיר מידע באשר למצב בריאותי בעת מילוי תצהיר הבריאות.

• בפוליסת אובדן כושר עבודה, חשוב לרכוש ביטוח עבור אובדן כושר עבודה עיסוקי בלבד.

• אם ישנו סעיף בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה אשר לפיו הפיצוי מתקזז עם הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי, מומלץ לבקש לבטלו אף אם זה כרוך בתשלום נוסף.

• חשוב לוודא כי בפוליסת אובדן כושר העבודה סכום הביטוח עומד על שיעור של 75% מסכום ההכנסה החודשית הממוצעת.

• יש להקפיד על איסוף כל התיעוד הרפואי הרלוונטי מיד עם קרות מקרה הביטוח.

• כדי להימנע ממצב שבו עליכם להמתין בין שלושה לשישה חודשים בטרם קבלת הפיצוי מחברת הביטוח, יש לבדוק מהי תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה ולדאוג לקצר אותה ככל שניתן. כך למשל, ניתן לרכוש רכיב הנקרא "פרנצ'יזה" ולהוסיפו לכיסוי הביטוחי. בגין רכיב זה זכאי המבוטח לתשלום קצבת אבדן כושר עבודה גם על 60 הימים הראשונים של הנכות.

 

למרות התנהלותן חסרת תום הלב של חברות הביטוח, רק לעתים רחוקות בית המשפט יפסוק לטובתו של המבוטח פיצויים נוספים כגון ריבית עונשית.

 

לאחרונה ייצג משרדנו תובע אשר המוסד לביטוח לאומי קבע לו נכות תפקודית בשיעור של 100% ואף מומחה תעסוקתי קבע בחוות דעתו כי התובע מצוי באי כושר עבודה מוחלט וסופי.

 

כל זה לא עזר לו, וחברת הביטוח כלל דחתה את תביעתו לקצבת אובדן כושר מסיבות תלושות מן המציאות, הציבה חוקרים בפתח ביתו והתעמרה בו במשך יותר משלוש שנים.

 

בסוף מסע ההתעמרות שאותו עבר, פוצה התובע בסכום של מיליון שקלים, אך מבלי שייפסק פיצוי עונשי כנדרש כמקרים כדוגמת מקרה זה.

 

חשוב ומומלץ בעת הליך מיצוי הזכויות מול חברות הביטוח להיוועץ בעורך דין אשר עוסק בתחום הרלוונטי ויש לו ניסיון בהתנהלות מול חברות הביטוח.